SIBYLE VEIL, PDG DE RADIO FRANCE ELUE PRESIDENTE DE COMITE RADIO DE L’UNION EUROPEENE DE RADIO-TV e l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) 

60